Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Indiánský kluk, indiánské holky, všichni rádi chodí do naší bezva školky!

Indiánský kluk, indiánské holky, všichni rádi chodí do naší bezva školky!

V pondělí 22.6.2015 se naše školní zahrada proměnila v indiánskou vesničku. Na indiánské odpoledne přicházeli rodiče se svými dětmi v krásných kostýmech. Po úvodních indiánských pokřicích, tancích a rituálech bylo připraveno divadelní představení, při kterém si mohly děti samy zahrát. Následovalo indiánské pasování předškoláků, na které přijal pozvání sám indiánský náčelník. Při pasování zněla melodie z Vinetou. Pro děti a jejich rodiče byla připravena střelba z luku, luštění a vzkazy psané znakovou řečí indiánů a další činnosti. I když přišel náhlý déšť při volné zábavě a ochutnávání dobrot, které připravily naše skvělé maminky, náladu nám to nezkazilo. Přesunuli jsme se do školky a pokračovali dál. Bylo nám spolu hezky a nechtělo se nám ani domů. Vždyť pro některé to byla poslední akce v mateřské škole. Děkujeme rodičům nejen za skvělou spolupráci, ale i za milé poděkování, kterého si moc vážíme. Školákům přejeme hodně štěstí a na ostatní děti se těšíme zase v září ve školce.

Zpěv indiánské znělky  Divadelní představení  Indiánští posluchači  Naši indiáni

Naši indiáni  Naši indiáni  Plnění úkolů  Plnění úkolů

Indiánský tanec  Indiánský tanec  Zapojení se do divadelního představení  Zapojení se do divadelního představení

Přijíždí indiánský náčelník  Slavnostní pasování  Slavnostní pasování  Ochutnávání dobrot