Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny

Prázdninový provoz zajišťují:

ČERVENEC- 7.MŠ ,,VLÁČEK“, ul. Haškova

SRPEN      – 12. MŠ ,,SLUNÍČKO, ul. Veselská

Prosíme rodiče, aby v šatnách jednotlivých tříd během měsíce května vyplnili

docházku svých dětí.                                                            Děkujeme.

Dle nařízení ředitelky MŠ budou děti, které v tyto dva měsíce nenastoupí

ani jeden den do MŠ, osvobozeny od úplaty za vzdělávání, tj, školného.