Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   Exkurze na střední zdravotnickou školu

Exkurze na střední zdravotnickou školu

Děti ze 3.+4.oddělení dne 7.5. navštíví odborné učebny na SZVOŠ

a seznámí se se základními pravidly podání první pomoci zraněné

osobě za asistence p. profesorky Zapletalové a studentek školy.

V měsíci červnu bude následovat beseda u nás v MŠ a děti se budou

učit samostatně si ošetřit drobné poranění či bodnutí hmyzem.