Dravci

Dne 29.4. přijedou na naší školní zahradu zkušení chovatelé dravých ptáků a sov

ze ZOO Jihlava a předvedou dětem jejich výcvik. Děti se seznámí s hlavními znaky

dravců a sov a se způsobem krmení, budou si moci dravce i pohladit nebo podržet

na rukavici.

Zúčastní se 1.,2.,4.odd.+ 3.odd. neplavci                       Vybíráme 40 Kč.