Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vysočánek   Besedy v knihovně

Besedy v knihovně

Ve středu 21. března 2018 jsou pro všechny děti v rámci března – měsíce knihy a předčtenářské přípravy domluveny besedy v Knihovně M. J Sychry.

Mladší děti navštíví hudební knihovnu, kde se zúčastní besedy “Hudební hrádky pro nejmenší“ a děti rok před školní docházkou se zúčastní tematické besedy „Naproti sluníčku“.

Prosíme rodiče, aby tento den dovedli děti včas do školky (do 8:00), aby se děti před odchodem do knihovny stihly v klidu nasvačit. Zároveň prosíme o vybavení dětí malými batohy, tak aby si v nich do knihovny mohly děti přenést přezůvky. Do knihovny všechny děti přejdou společně pěšky.