Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pohádka   Beseda s rodiči

Beseda s rodiči

Srdečně zveme ve čtvrtek 19.11. rodiče- především předškoláčků- na besedu                                   s PhDr. E. Ondráčkovou. Téma –,, ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ  PŘIPRAVENOST“.                   Sejdeme se ve 4. třídě ve 14.30 hod. Dozvíte se ,jak úspěšně nastartovat svému dítěti                       vstup do 1. třídy a jiné důležité informace o připravenosti dítěte po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Po dobu besedy hlídání dětí bude zajištěno.