Úvodní stránka   Z ředitelství   Alergeny – informace pro rodiče

Alergeny – informace pro rodiče

Dne 13. Prosince 2014 nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o poskytování informací o potravinách.

Předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenních složek, které vyvolávají alergie nebo nesnášenlivost na potraviny.
Spotřebitelé /strávníci/ musí být seznámeni v jaké potravině nebo pokrmu se vyskytují alergeny / lepek,laktóza…./

Z toho důvodu se na jídelním lístku uvede druh alergenu vyskytující se v dané receptuře pod číselným kódem /01,02,…./.
Celkový seznam alergenů obsažených v nabízených pokrmech bude umístěn spolu s jídelníčkem na nástěnkách.

Školní jídelna má ale pouze funkci informační, to znamená, že každý strávník nebo zákonný zástupce si musí sám uhlídat na jakou složku je alergický.

Pokud se u dítěte potvrdí alergie /na základě lékařského doporučení/, dohodne se s rodiči malých strávníků individuální postup stravování.