DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme všechny rodiče nově přijatých dětí na Den otevřených dveří ve všech mateřských školách , který se uskuteční dne 30.8.2021 od 14.30 do 17h.

Prohlédněte si v klidu nově upravené prostory tříd, zeptejte se osobně pedagogů na věci, které vás zajímají. Zjistěte, do které třídy vaše dítě nastupuje a co potřebujete s sebou první a další den. Okoukněte jídelníček, pohrajte si na školní zahradě při MŠ.

Těšíme se na vás 🙂 !!!
kolektiv pracovnic MŠ Žďár nad Sázavou


Důležitá informace po návratu ze zahraničí!

Vážení rodiče, informujeme Vás o vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat nejen zaměstnanců, ale také dětí -žáků naší školky a jejich zákonných zástupců, ze zahraničí.

V opatření jsou uvedené povinnosti pro všechny osoby, které se navrací ze zahraničí a nastoupí do školky.

Opatření při návratu ze zahraničí

Účinnost opatření je od 9.7.2021.


Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,
na všech třech otevřených MŠ – MŠ Kamarád na ul.Okružní, MŠ Srdíčko na ul. Vančurové a MŠ Vysočánek na ul.Vysocké pojedou v běžném provozu, tj. ráno od 6.15 hodin třídy v MŠ dle rozpisu u vchodu.

Tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech. Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti v koncové třídě, opět dle rozpisu jednotlivých MŠ.

Odhlašování obědů a docházky provádějte přes elektronický odhlašovací systém tak, jak jste zvyklí nebo můžete na tel. do školní jídelny dle předchozích pokynů k prázdninovému provozu nebo na email: reditelstvi@mszdar.cz.

Na mateřských školách se budou střídat pedagogové z celé příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, proto Vás prosíme, pokud budete potřebovat vyřešit něco ohledně provozu, docházky apod., kontaktujte p.učitelky z kmenové MŠ zajišťující provoz a jistě vám se vším rády pomohou nebo poradí.

Všechny pracovnice ve třídách budou označeny barevnou jmenovkou, která vám pomůže při orientaci, kdo je pedagog a kdo je asistent či chůva.
Pedagog zodpovídá za vaše dítě a má zodpovědnost od vás dítě přebírat i vám osobně dítě poté předávat ( pokud nemáte ošetřeno jinak ve zmocnění ).

Asistentky a chůvičky fungují na třídě jako nepostradatelná pomoc pedagogům v náročném prázdninovém provozu s dohledem a bezpečností dětí.
Děkujeme za pochopení těchto nezbytných opatření a věřím, že budete Vy a především vaše děti v MŠ spokojeni.

Přejeme Vám prožití léta se svými nejbližšími především ve zdraví a pohodě, načerpejte spoustu nových zážitků, a v novém školním roce 2021/2022
se na vás budeme opět těšit na vašich kmenových mateřských školách.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ


Upozornění rodičům

Odhlašování obědů
Obědy se odhlašují podle Vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – 24 hodin před výdejem oběda, tzn. do 12 hodin předchozího dne ( platí i v neděli – odhláška do 12.00 hodin na pondělí).

Stravu lze nadále odhlásit pomocí aplikace Webooker umístěné na webových stránkách Mateřské školy : https://www.mszdar.cz , omluvenky dětí.
Pokud nelze stravu odhlásit přes odhlašovací systém, nahlaste dobu nepřítomnosti dítěte na telefonním čísle školní jídelny v otevřené mateřské škole.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si neodhlášený oběd mohou rodiče vyzvednout
do vlastního jídlonosiče od 11,00 – 11,30 hodin.

Svačiny se nepravidelně neodhlašují. V případě, že si rodiče vyzvednou dítě výjimečně po obědě, dostanou děti místo svačiny kus ovoce, zeleniny nebo jinou náhradu.

6.MŠ – SRDÍČKO,ul. Vančurova – 566 622 370, 6msj@mszdar.cz ( vaří o prázdninách i pro MŠ Okružní )
8.MŠ – VYSOČÁNEK,ul. Vysocká – 566 625 377, 8msj@mszdar.cz 
V případě potíží se obraťte na email : reditelstvi@mszdar.cz.

Děkujeme

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ


Stanovení úplaty za vzdělávání na školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace vydala Nařízení ředitelky ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Nařízení na rok 2021/2022

 


Termíny informativních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Žďár nad Sázavou zve rodiče dětí nově přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 na informativní schůzku. Kontaktováni budete telefonicky nebo SMS zprávou. Obdržíte zde stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole.

 


Dopravní hřiště otevřené pro veřejnost

Od 1. června 2021 je dětské dopravní hřiště opět zpřístupněno veřejnosti, a to v červnu a září v pracovní dny vždy od 14 hod. do 18 hod.

V době letních prázdnin bude dopravní hřiště otevřeno v pracovní dny od 12 hod. do 18 hod. a o víkendech od 9.00 hod. do 18.00 hod.

Prostor je určen pro jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách dětem v doprovodu osob starších 18 let.


Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon, vydala 31.5.2021 rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Rodiče nepřijatých dětí mohou nahlédnout do spisu v úřední dny na ředitelství MŠ Okružní v pondělí od 8,00 do 15,00 a ve středu od 8,00 do 16,00. Popřípadě v jiném předem dohodnutém termínu.

Rodiče přijatých dětí obdrží písemné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/2022 na informativních schůzkách jednotlivých MŠ.

Výsledky zápisu na školní rok 2021/2022

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 

 


Děti z mateřinek zdravotníkům

S nadšením a radostí se 81 dětí ze všech žďárských mateřinek zapojilo do obnovy dětské výzdoby v prostorech žďárské polikliniky.

Bylo vybráno 28 výtvarně a tematicky zajímavých prací, které jistě vykouzlí úsměv kolemjdoucích klientů a především zdravotníků a ostatního personálu.

V tomto týdnu byly veselé obrázky předány p.ředitelce Komínkové a již se těšíme, až se na své obrázky podíváte!

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hlavní prázdniny jsou v termínu od 1.7.-31.8.2021

Vzhledem k nižším počtům dětí ve skupině a potřebě rodičů pracovat i o prázdninách,
vychází Mateřská škola Žďár nad Sázavou rodičům vstříc a místo běžné jedné MŠ
ponechává v letních měsících v provozu tři mateřské školy :

MŠ Kamarád na ul. Okružní – i pro děti z MŠ Brodské
MŠ Srdíčko na ul.Vančurova – i pro děti z MŠ Haškové a Veselské
MŠ Vysočánek na ul.Vysocká – i pro děti z MŠ Santiniho

O prázdninách bude uzavřena , MŠ Sluníčko na ul. Veselské, MŠ Pohádka na ul. Brodské, MŠ Vláček na ul.Haškova a MŠ Pastelka na ul.Santiniho a to z důvodu nutných technických a údržbových prací.
Třídní učitelky budou zjišťovat závazný zájem rodičů dětí od 17.5. do 11.6.2021 oproti podpisu. V případě změn vás ještě budeme informovat.
Prázdninový provoz mohou využít i děti maminek na mateřské či rodičovské dovolené.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka p.o.